خط تولید نوشیدنی

خط تولید نوشیدنی

خط تولید نوشیدنی بطری

خط تولید نوشیدنی بطری خط تولید نوشیدنی بطری به ظرفیت ۰۰۰ ۴ بطری در ساعت شامل : ۱- بلومولدینگ از SMF آلمان ۲- تری بلوک (رینسر – فیلر – کپر) ساخت شرکت صنایع  آشامیدنی تهران ۳- لیبل زن ساخت Traineآمریکا ۴- شیرینگ پک دردوخت ساخت صنایع شیرزاد

تری بلوک رینسر-فیلر-کپر

خط تولید نوشیدنی گازدار خط دو تولید نوشیدنی گازداریک خط کامل ازگروه sidel به ظرفیت ۱۴۴۰۰ بطر در ساعت شامل : ۱- بلومولدینگ sidel فرانسه ۲- تری بلوک (رینسر-فیلر-کپر) از simonzzi ۳- میکسر اینترمیکس به ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر در ساعت simonzzi ۴- دستگاه لیبل زن alfa ۵- شیرینگ پک smi ۶- استرچ پالتRBOPAC این خط […]