آرشیو برچسب ها : خط تولید بطری

خط تولید نوشیدنی بطری خط تولید نوشیدنی بطری به ظرفیت ۰۰۰ ۴ بطری در ساعت شامل : ۱- بلومولدینگ از SMF آلمان ۲- تری بلوک (رینسر – فیلر – کپر) ساخت شرکت صنایع  آشامیدنی تهران ۳- لیبل زن ساخت Traineآمریکا ۴- شیرینگ پک دردوخت ساخت صنایع شیرزاد